GSM Ruhsat İşlemleri

GSM Ruhsat İşlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu yönetmelik kapsamında GSM ruhsatı ile ilgili işlemler CNR Group bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

1. SINIF GSM ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER 

 1. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
 2. İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
 4. İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
 5. İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
 6. İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 8. Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 9. Vergi Levhası
 10. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 11. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 12. İmza Sirküleri
 13. Vaziyet Planı
 14. Tapu
 15. Kira Kontratı (Kiracı ise)
 16. Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
 17. İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
 18. Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
 19. Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (İstanbul Sanayi Odasından)
 20. Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
 21. Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
 22. Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)İşyerinde LPG tankı mevcut ise;
 23. Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
 24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü 25. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

MADEN İSLETMELERİ VE TAŞOCAKLARINDA ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER

 1. Beyanname / Başvuru Formu
 2. İmar durumu
 3. İskana tabi bina olmadığına dair yazı
 4. İsletme Belgesi
 5. İtfaiye Raporu
 6. İSKİ GSM Ruhsat Görüsü
 7. Teknik Nezaretçi Sözleşmesi (İsletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 8. Teknik Nezaretçiye ait Diploma Sureti
 9. İmza sirküleri (Şirket ise ayrıca ticaret sicil gazetesi)
 10. Tapu ( Kiracı ise ayrıca kira kontratı)
 11. Motor Beyannamesi, is akıs seması,vaziyet planı
 12. Emisyon izin belgesi
 13. Kapasite raporu
 14. Doktor sözleşmesi (Çalışan sayısı 50’den fazla olanlardan)
 15. Basınçlı kaplar ve vinçlerin fenni muayene raporları
 16. Rödevans sözleşmesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 17. İsletme Ruhsatı (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 18. İsletme İzin Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 19. Patlayıcı madde kullanma ve bulundurma ruhsatı
 20. 3.şahıslara karsı Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
 21. Sağlık koruma bandını gösteren vaziyet planı
 22. Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyet raporu

 

EPA TANKS Hesapları, Manisa Çevre Firmaları, Kırklareli Çevre Firmaları, "analiz laboratuvarı", PAH Ölçüm ve Analizleri, "periyodik kontroller", çevre laboratuvarı ortam ölçümleri, Sera Gazı, "analiz laboratuvarı istanbul", Tekirdağ Çevre Firmaları, "çevre analiz laboratuvarı", Verimlilik Ölçümleri, "yetkili laboratuvar", "termal konfor ölçümü", isgüm ölçümleri, "çevre laboratuvarı istanbul", Gürültü Haritası, gaz emisyon ölçümü, "baca gazı ölçümü yapan firmalar", "gürültü ölçümü", temiz oda ölçümü, "çevre izin", Kocaeli Çevre Firmaları, "baca gazı emisyon ölçümü yapan firmalar", "baca gazı emisyon ölçümü", "iş hijyeni", formeldehit ölçümü, Gürültü Modelleme, fosforik asit ölçümü, Ambalaj Beyanları, Adana Çevre Firmaları, "titreşim ölçümü", "su analiz laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Hesapları, "yetkili çevre laboratuvarı", "çevre laboratuvarı izmir", Emisyon Ölçümleri, toc ölçümü, İl Müdürlüğü uygunluk, Karbon Ayak izi, "ağır metal analizi", Çevre İzni Ölçümleri, "ortam toz ölçümü", "baca gazı ölçümü", isgüm yetkili laboratuvar, İzin Ölçümleri, "emisyon ölçümü" "emisyon ölçüm firmaları" Bolu Çevre Firmaları, "çevre ölçümü" Sound PLAN, Doğalgaz Kazan Bacası, "ortam ölçümü yapan firmalar" "ortam ölçümleri" "ses ölçümü" "akredite laboratuvar" çevresel gürültü ölçümü, "toz ölçümü", iş hijyeni laboratuvarı, Modelleme Çalışmaları, baca ölçümü, Hava Kalitesi Modellemesi, çevre laboratuvarı Kocaeli, Kayseri Çevre Firmaları, "çevre ölçümleri" Bursa Çevre Firmaları "hava kalitesi ölçümü" İstanbul Çevre Firmaları çevre laboratuvarı Manisa "isg ölçümleri" çevre laboratuvarı Bursa Ankara Çevre Firmaları, hidojen sülfür Ölçümü çevre laboratuvarı Sakarya çöken toz "isg ölçümü" Konya Çevre Firmaları, Yanma Gazları Ölçümleri, "baca emisyon ölçümü", "ses desibel ölçümü", "hava ölçüm istasyonu", Atık Beyanları, "gaz emisyon ölçümü fiyatı", ÇED izni çevre laboratuvarı Tekirdağ, "sürekli emisyon ölçüm sistemleri", "çevre analizi" pasif örnekleme iş hijyeni ölçümleri "gıda analiz laboratuvarları" "isg ölçüm" "hava ölçüm cihazları" Sakarya Çevre firmaları, İzmir Çevre firmaları, "gürültü ölçümü yapan firmalar" ÇED ölçümleri, "çevre danışmanlık", Çevre Bakanlığından Yetkili Laboratuvar "emisyon ölçümü yapan firmalar", "çevre izin belgesi", "çevre laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Ölçümleri, isgüm laboratuvar, Geri dönüşüm, "topraklama ölçümü raporu" hava kirliliği ölçümü "iş güvenliği ölçümleri" Partikül Madde ölçümleri "toprak analiz laboratuvarı" hava emisyon "voc ölçümü" Akustik Modelleme