Telefon Numaramız

0 (212) 438 3406

e-Posta Adresimiz

info@cnrgroup.eu

Lokasyon Bilgimiz

Oruç Reis Mah./ Esenler / İstanbul

CNR Group Laboratuvar ve Arge Hizmetleri

Yetki kapsamında bulunan tüm ölçüm ve analiz hizmetlerimize hızlı ve kolay ulaşabilirsiniz.

Emisyon Ölçümleri

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllerin Çevre Mevzuatı kapsamında ki ölçümleri.

İmisyon Ölçümleri

Çevre Mevzuatı Kapsamında Yetkili Olduğumuz İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri.

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevresel gürültü ölçümleri.

Atık Yönetimi

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri

AR-GE Hizmetleri

Çevre teknolojileri hava, su, toprak ve atık su arıtımı gibi konularda prosesler geliştirmek, tesislere uygulanabilirliğe yönelik laboratuvar ve pilot ölçekli AR-GE çalışmaları

Enerji Yönetimi

Deşarj kriterlerini sağlamakta güçlük çeken sektörlerin sorunlarının çözümü için ilgili hibe projelerinin yazılması, yürütülmesi ve proje sonucu belirlenen yenilikçi proseslerin uygulanması

Hızlı İletişim, Hızlı Cevap

Hizmetlerimizle alakalı teknik bilgiler için ve bu hizmetlerle alakalı teklif almak için aşağıda ki butonları kullanabilirsiniz.