Hakkımızda

CNR Group Bilimsel araştırma ve geliştirmeye dayalı inovatif bir firmadır.

Merkez

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. 10J Blok, İç Kapı No : Z02 Esenler / İstanbul
Sabit : +90 (212) 438 34 06
GSM : +90 (553) 168 83 92

İzmir Şube

Şemikler Mah. 6300/2 Sk. No:1/A Karşıyaka / İzmir
Tel: 0 (232) 203 06 35

CNR Group Laboratuvar ve Arge Hizmetleri

Yetki kapsamında bulunan tüm ölçüm ve analiz hizmetlerimize hızlı ve kolay ulaşabilirsiniz.

Emisyon Ölçümleri

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllerin Çevre Mevzuatı kapsamında ki ölçümleri.

İmisyon Ölçümleri

Çevre Mevzuatı Kapsamında Yetkili Olduğumuz İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri.

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevresel gürültü ölçümleri.

Atık Yönetimi

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri

AR-GE Hizmetleri

Çevre teknolojileri hava, su, toprak ve atık su arıtımı gibi konularda prosesler geliştirmek, tesislere uygulanabilirliğe yönelik laboratuvar ve pilot ölçekli AR-GE çalışmaları

Enerji Yönetimi

Deşarj kriterlerini sağlamakta güçlük çeken sektörlerin sorunlarının çözümü için ilgili hibe projelerinin yazılması, yürütülmesi ve proje sonucu belirlenen yenilikçi proseslerin uygulanması

Hızlı İletişim, Hızlı Cevap

Hizmetlerimizle alakalı teknik bilgiler için ve bu hizmetlerle alakalı teklif almak için aşağıda ki butonları kullanabilirsiniz.

EPA TANKS Hesapları, Manisa Çevre Firmaları, Kırklareli Çevre Firmaları, "analiz laboratuvarı", PAH Ölçüm ve Analizleri, "periyodik kontroller", çevre laboratuvarı ortam ölçümleri, Sera Gazı, "analiz laboratuvarı istanbul", Tekirdağ Çevre Firmaları, "çevre analiz laboratuvarı", Verimlilik Ölçümleri, "yetkili laboratuvar", "termal konfor ölçümü", isgüm ölçümleri, "çevre laboratuvarı istanbul", Gürültü Haritası, gaz emisyon ölçümü, "baca gazı ölçümü yapan firmalar", "gürültü ölçümü", temiz oda ölçümü, "çevre izin", Kocaeli Çevre Firmaları, "baca gazı emisyon ölçümü yapan firmalar", "baca gazı emisyon ölçümü", "iş hijyeni", formeldehit ölçümü, Gürültü Modelleme, fosforik asit ölçümü, Ambalaj Beyanları, Adana Çevre Firmaları, "titreşim ölçümü", "su analiz laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Hesapları, "yetkili çevre laboratuvarı", "çevre laboratuvarı izmir", Emisyon Ölçümleri, toc ölçümü, İl Müdürlüğü uygunluk, Karbon Ayak izi, "ağır metal analizi", Çevre İzni Ölçümleri, "ortam toz ölçümü", "baca gazı ölçümü", isgüm yetkili laboratuvar, İzin Ölçümleri, "emisyon ölçümü" "emisyon ölçüm firmaları" Bolu Çevre Firmaları, "çevre ölçümü" Sound PLAN, Doğalgaz Kazan Bacası, "ortam ölçümü yapan firmalar" "ortam ölçümleri" "ses ölçümü" "akredite laboratuvar" çevresel gürültü ölçümü, "toz ölçümü", iş hijyeni laboratuvarı, Modelleme Çalışmaları, baca ölçümü, Hava Kalitesi Modellemesi, çevre laboratuvarı Kocaeli, Kayseri Çevre Firmaları, "çevre ölçümleri" Bursa Çevre Firmaları "hava kalitesi ölçümü" İstanbul Çevre Firmaları çevre laboratuvarı Manisa "isg ölçümleri" çevre laboratuvarı Bursa Ankara Çevre Firmaları, hidojen sülfür Ölçümü çevre laboratuvarı Sakarya çöken toz "isg ölçümü" Konya Çevre Firmaları, Yanma Gazları Ölçümleri, "baca emisyon ölçümü", "ses desibel ölçümü", "hava ölçüm istasyonu", Atık Beyanları, "gaz emisyon ölçümü fiyatı", ÇED izni çevre laboratuvarı Tekirdağ, "sürekli emisyon ölçüm sistemleri", "çevre analizi" pasif örnekleme iş hijyeni ölçümleri "gıda analiz laboratuvarları" "isg ölçüm" "hava ölçüm cihazları" Sakarya Çevre firmaları, İzmir Çevre firmaları, "gürültü ölçümü yapan firmalar" ÇED ölçümleri, "çevre danışmanlık", Çevre Bakanlığından Yetkili Laboratuvar "emisyon ölçümü yapan firmalar", "çevre izin belgesi", "çevre laboratuvarı", Depolama Tank Emisyon Ölçümleri, isgüm laboratuvar, Geri dönüşüm, "topraklama ölçümü raporu" hava kirliliği ölçümü "iş güvenliği ölçümleri" Partikül Madde ölçümleri "toprak analiz laboratuvarı" hava emisyon "voc ölçümü" Akustik Modelleme